Orzech promocje

Porozumienie Gmin Wielopole Skrzyńskie i Iwierzyce

W czwartek 11 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie miało miejsce spotkanie włodarzy Gmin Wielopole Skrzyńskie oraz Iwierzyce.

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar i Wójt Gminy Iwierzyce Pan Ryszard Filipek podpisali porozumienie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022–2030. Została również podjęta dyskusja nad kierunkami wspólnych działań, które będą realizowane w niedalekiej przyszłości.

Osiągnięte porozumienie ułatwi samorządom: wspólne planowanie działań oraz ubieganie się o środki pochodzące z UE – w szczególności umożliwiające rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej czy też w usprawnienia w zakresie OZE.

Cele zawartego porozumienia:

  • współtworzenie dokumentu, określającego kluczowe potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe – Strategii Rozwoju Ponadlokalnego,
  • zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez gminy,
  • skuteczna realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w pełni na potrzeby i problemy samorządów,
  • podniesienie jakości funkcjonowania administracji publicznej w zakresie realizacji przedsięwzięć partnerskich,
  • wspólne rozpoznanie problemów rozwojowych oraz znalezienie metod ich rozwiązywania,
  • ochrona wspólnych interesów stron porozumienia oraz wspomaganie w realizacji zadań własnych,
  • określenie praw, obowiązków i zasad współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *