Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Międzynarodowy WTZ w Wielopolu Skrzyńskim

W środę 14 września 2022 roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim przeistoczył się na chwilę w międzynarodową placówkę. Stało się to dzięki wizycie uczestników projektu “Building a Network to Boost Socially Secure Europe” (Budowanie sieci dla zwiększenia bezpieczeństwa socjalnego w Europie).

Polska gościnność

To wydarzenie pozwoliło przedstawicielom organizacji pozarządowych z Włoch, Grecji, Rumunii, Łotwy oraz Norwegii zapoznać się z działalnością WTZ w Wielopolu. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali także gościom piękny program artystyczny.

Globalnie, lecz także lokalnie

Obecni byli na tym spotkaniu samorządowcy i przedstawiciele ważnych instytucji: Pan Witold Darłak Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Maciej Szymański Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON, Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, a także Pani Barbara Święch-Bober Kierownik WTZ w Wielopolu Skrzyńskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *