Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Zmiany w podatkach w Gminie Sędziszów Młp.

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim podjęła uchwały zwiększające wysokość podatków. Od 2023 roku będa obowiązywały nowe stawki za podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu.

Podczas ostatniej sesji w tej sprawie głos zabrał Burmistrz Bogusław Kmieć: Chciałem przypomnieć, że podczas mojej 8-letniej kadencji podnosiliśmy stawki podatkowe dwukrotnie tylko – w 2020 i 2021 roku. Były to podwyżki około 4-procentowe. W 2022 roku tych podatków nie podnosiliśmy. Byliśmy chyba jedyną gminą w powiecie, która tych stawek nie podniosła. Jeśli chodzi o podatek od środków transportu to przez 8 lat nie były podnoszone.

Burmistrz zwrócił uwagę, na trudną sytuację geopolityczną m.in. wojna na Ukrainie, wzrost inflacji. Długo debatowaliśmy na posiedzeniach komisji Rady miejskiej. Jesteśmy zmuszeni podnieść stawki podatków. Podatek rolny zostanie zwiększony o 12% w stosunku do lat ubiegłych, podatek od nieruchomości o 13% , a podatek od środków transportu 4%. – dodał B. Kmieć.

Poniżej prezentujemy szczegółowo jak wyglądać będą podatki w 2023 – informacje z podjętych uchwał:

Podatek rolny w Gminie Sędziszów Młp. w 2023 roku:

Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 (M.P. z 19 października 2022 r., poz.
995), przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Sędziszów
Małopolski na rok 2023 z kwoty: 74,05 zł za 1 dt na kwotę: 55,00 zł za 1 dt.

Podatek od nieruchomości na terenie Gminy Sędziszów Małopolski na 2023 r. w następującej wysokości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,96 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,64 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,28 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r., poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,28 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 26,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Podatek środków transportowych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski na 2023 r. w następujących wysokościach:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 804 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1152 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1368 zł;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają katalizator, spełniają wymogi EURO3 lub EURO4 lub EURO5 lub EURO6:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 728 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1044 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1242 zł;
3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 8 ton włącznie – 852 zł,
b) powyżej 8 ton i poniżej 12 ton – 936 zł;
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton, które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają katalizator, spełniają wymogi EURO3 lub EURO4 lub EURO5 lub EURO 6:
a) od 3,5 tony do 8 ton włącznie – 768 zł; b) powyżej 8 ton i poniżej 12 ton – 852 zł;
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 384 zł,
b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton – 408 zł;
8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
9) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1110 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2292 zł;
10) od autobusów, które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają katalizator, spełniają wymogi EURO3 lub EURO4 lub EURO5 lub EURO 6 lub jedynym źródłem zasilania jest gaz:
a) liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca – 996 zł,
b) liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2064 zł.

zdjęcie przykładowe pixabay

9 komentarzy na temat “Zmiany w podatkach w Gminie Sędziszów Młp.

 • 16 listopada 2022 o 18:23
  Permalink

  Poczytajcie najnowszy artykuł na stronie http://www.ropczyce.eu, tam macie pokazane nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca we wszystkich gminach naszego powiatu.
  Pytanie: NA CO IDĄ TE PODATKI?? Bo jak widać na inwestycje to nie.

  Odpowiedz
 • 15 listopada 2022 o 23:41
  Permalink

  Jakiego sobie wybraliscie burmistrza takiego teraz macie

  Odpowiedz
  • 16 listopada 2022 o 09:56
   Permalink

   to rada miasta ustaliła a nie Burmistrz

   Odpowiedz
   • 16 listopada 2022 o 18:22
    Permalink

    No i co z tego? Burmistrz mógł się ująć za mieszkańcami

    Odpowiedz
 • 15 listopada 2022 o 20:10
  Permalink

  To już jedna cyfra wam nie wystarczy, musicie podnosić te podatki!?

  Odpowiedz
 • 15 listopada 2022 o 07:28
  Permalink

  Szkoda że nie 50% od razu, drogi też będą remontowane (o odśnieżaniu nie wspomnę) tylko w Zagorzycach czy może w końcu zajmiecie się miastem i wcielonymi nie tak dawno miejscowościami

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *