Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Policja zawiesza przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach mł. insp. Wojciech Rak do odwołania zawiesza przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana, ograniczona jedynie zostaje forma ich złożenia.

Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów email dostępnych na stronach poszczególnych jednostek. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych, za pośrednictwem których można pozyskać dodatkowe informacje.

Skargę i wnioski można wnieść za pośrednictwem:

  • urzędu pocztowego, kierując przesyłkę na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
ul. Piłsudskiego 22
39-100 Ropczyce

  • faksu: na numer 17 22 10 319
  • poczty elektronicznej: ropczyce@rz.policja.gov.pl

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Nie ma możliwości składania skarg telefonicznie.

Skarga powinna zawierać:

  •     imię i nazwisko skarżącego;
  •     dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
  •     dokładny opis zdarzenia.

Źródło: KPP Ropczyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.