Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Dodatek do emertury strażaka OSP. Kto może dostać?

Strażacy ochotnicy doczekali się stałego, miesięcznego świadczenia emerytalnego. Od stycznia tego roku, każdy z nich, który przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) choć raz w roku wyjeżdżał do pożaru, otrzyma 200 zł miesięcznie.

Rozporządzenie MSWiA weszło w życie 9 lutego. Jego podstawą jest art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Wniosek składa się do komendanta powiatowego PSP-właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

  • od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną;
  • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną lub pisemne oświadczenie 3 świadków;
  • do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków.

Świadkiem nie może być:

  • małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy;
  • osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli;
  • osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej;
  • osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, kiedy potwierdza bezpośredni udział strażaka w działaniach ratowniczych.

W naszym powiecie takie wnioski zostały już złożone, ale nie mamy narazi informacji czy już zostały rozpatrzone. Wzór wniosku pod linkiem TUTAJ.

grafika: Pixabay

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x