Daniel Obajtek

Zdobądź pieniądze na założenie firmy

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pt.:

“Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer POWR.01.02.01-18-0015/21

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 r. – 30.06.2023 r.

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:
23.03.2022 r. – 11.04.2022 r.
FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:
  • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 UP
  • W ramach szkolenia zapewnione będą materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz poczęstunek.
  • Udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa  w kwocie 23 050,00 zł/UP dla 34 UP.
  • Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (2800,00zł/ m-c przez 6 miesięcy/UP) dla 34 UP.
WARUNKI UDZIAŁUDODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE
Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie kryteria:
– wiek 18-29 lat
– osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
– zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3)
– osoby długotrwale bezrobotne
– kobiety
– osoby zamieszkałe na terenie miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg)

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, MĘŻCZYZN JAK I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pełny dostęp do projektu !

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Dofinansowanie projektu z UE: 1 655 879,00 zł
www.mapadotacji.gov.pl

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW ORAZ  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Biuro projektu

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” 36-100 Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 8; tel. 17 227 02 58 wew. 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-16:00 oraz na stronie www.mlodzi-przedsiebiorcy.pl email: info@mlodzi-przedsiebiorcy.pl.

Artykuł sponsorowany.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x