Orech promocje

Ponad 3 mln na budowę kanalizacji w Bliźnie

Gmina Ostrów pozyskała dotację z działania „Gospodarka wodno-ściekowa” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 10 stycznia 2023r. w Rzeszowie została podpisana umowa na otrzymanie środków.

Projekt zakłada powstanie 65 przyłączy do gospodarstw indywidulanych i instytucji, wykonanie 10,6 km sieci kanalizacyjnej oraz 24 szt. przepompowni ścieków (5 sieciowych oraz 19 przydomowych). Szacowany koszt inwestycji to około 6 mln złotych. Wójt Gminy Ostrów deklaruje, że po wykonaniu tej inwestycji wszystkie miejscowości w gminie będą miały podpiętą kanalizajcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *