Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Nowy ogród na Os. Kawęczyn w Sędziszowie Młp.

Mieszkanki Osiedla Kawęczyn w Sędziszowie Małopolskim zainicjowały tam projekt pt. Ogród edukacyjno-przyrodniczy „Poznaj lokalne drzewa”.
Eko – ogród

Ogród zaplanowano tak, by służył integracji mieszkańców osiedla. Stworzono tam proekologiczną ścieżkę edukacyjną. Cele nadrzędne tej inicjatywy to edukacja dzieci w zakresie znajomości gatunków drzew, a także zachęcenie do spotkań i odpoczynku wśród przyrody mieszkańców osiedla i nie tylko. Ma to więc wymiar nie tylko edukacyjny i proekologiczny, lecz także prozdrowotny.

Projekt Ogród edukacyjno-przyrodniczy „Poznaj lokalne drzewa” przygotowały Panie będące członkiniami Stowarzyszenia Rotunda na Osiedlu Kawęczyn. Zrzeszając się w nieformalnej grupie, którą nazwały „Kawęczyńska inicjatywa”, pozyskały na ten cel 6 000 zł. Środki te pochodzą z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *