Orech promocje

Strażacy pomagają w dowożeniu żywności osobom objętym kwarantanną

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, druhowie wytypowanych ochotniczych straży pożarnych czynnie włączyli się w pomoc dostarczania żywności osobom objętym kwarantanną domową.

Dostarczanie żywności przez strażaków odbywa się zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2020 roku. Koordynację działań w zakresie dostarczania pomocy żywnościowej zapewniają właściwe terytorialnie ośrodki pomocy społecznej.

W działaniach tych uczestniczą odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej strażacy ochotnicy, którzy udają się pod wskazane adresy osób objętych kwarantanną, bez wchodzenia do pomieszczeń i kontaktu bezpośredniego z osobą potencjalnie zakażoną.

Żywność dostarczana była przez strażaków OSP Sędziszów Młp.

Źródło: PSP Ropczyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *