Orzech promocje

75 rocznica powstania ,,Plastyka” w Sędziszowie Młp.

W Sędziszowie Małopolskim 17 czerwca 2020 roku obchodzono 75 rocznicę utworzenia w tym mieście Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.

Na początku przedstawieciele samorządów, placówek oświatowych oraz zaproszeni goście złożyli wiązanki i znicze na grobach Tych, którzy byli związani ze środowiskiem sędziszowskiego ,,Plastyka’’ mi.n. Pani Dyrektor Izydory Czechowskiej i Profesora Tadeusza Czechowskiego. O godzinie 13 rozpoczęła się uroczysta msza w kościele pw. NMP w Sędziszowie Małopolskim.

Główna część uroczystości odbyła się przy budynku szkoły, gdzie odsłonięto tablice pamiątkowe. Plyty pamiątkowe wykonał Ryszard Gwóźdź – artysta plastyk, absolwent Liceum w Sędziszowie Małopolskim.

Kilka słów o historii

Szkoła powstała  w 1945 roku, a powołało ją Ministerstwo Kultury i Sztuki na wniosek ówczesnych władz Sędziszowa. W pierwszych latach placówka  nosiła nazwę Miejskiej Szkoły Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego. Jej załozycielem i zarazem pierwszym dyrektorem był artysta-malarz mgr Adam Hannytkiewicz. Dziś liceum plastycznego w Sędziszowie już nie ma, w 1977 r. zostało przeniesione do Rzeszowa. Na bazie pozostałych po liceum budynków utworzono Zespół Szkół Technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *