Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Konkurs „Z tęsknoty za Kresami…” wystartował!

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach oraz Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA” podejmą się organizacji Międzynarodowego Konkursu Literackiego i Fotograficznego pod nazwą „Z tęsknoty za Kresami…”.
Myśl przewodnia konkursu

Organizatorzy wyjaśniają idee konkursu. Kresami zwykło się nazywać  tereny, położone na wschód od Polski, które dawniej leżały w granicach naszej ojczyzny. Mieszkańcy tych ziem zostali zmuszeni do ich opuszczenia. Z dalszych słów organizatorów możemy się dowiedzieć, że: „Historia daje świadectwo, że Kresy są nadal częścią polskiej duszy, naszej tożsamości.  Z nostalgią będziemy poszukiwać w Małych Ojczyznach krajobrazów, zapachu wiatru, smaku pór roku, szumu deszczu i tego, co w nas zostało z kresowych dni życia przodków. Zapatrzeni w przydrożne kapliczki, łany zbóż będziemy podążać ścieżkami wspomnień, by odnaleźć skrawki Kresów”.

Zasady konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz druga kategoria, która dotyczy szkół ponadpodstawowych. Odbędzie się on w dwóch formach:

 • Forma literacka: na konkurs należy przesłać jedną wybraną formę: zestaw 3 wierszy,  nowelę, opowiadanie, reportaż, tekst krytycznoliteracki.
 • Forma fotograficzna: tutaj do zadania konkursowego należy zrobienie serii 3 – 6 zdjęć aparatem fotograficznym smartfona, aparatem cyfrowym lub wykonanie kolażu
  w dowolnej formie fotograficznej ekspresji.

Tematyka prac może być różna. Mogą to być na przykład zdjęcia, ilustrujące twórczość lub działalność wielkiego Polaka, pochodzącego z Kresów. Tematy to na przykład: tożsamość, nadzieja, epickie miejsce, martwa natura.

Cele konkursu

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o Kresach wśród dzieci i młodzieży a także kształtowanie ich postaw patriotycznych, opartych na zrozumieniu losów ojczyzny. Celem zmagań jest także stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych uczniów. Do celów związanych z misją szkoły należy doskonalenie pracy szkoły w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych oraz promocja oferty edukacyjnej Liceum oraz wydarzeń  organizowanych dla dzieci i młodzieży. Celem dla nauczycieli jest wyzwalanie ich twórczej postawy w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym.

Ważne daty
 • Termin dostarczenia prac: 31 stycznia 2022 r. (Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane);
 • Ogłoszenie wyników: 14 marca 2022 r.;
 • Uroczystość rozdania nagród i wyróżnień: 25 marca 2022 r. (Dzień Patrona).
Nagrody konkursowe

Laureaci, zdobywcy miejsc I- III, otrzymają dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe, osobom wyróżnionym  zostaną wręczone dyplomy. Pozostali zostaną nagrodzeni podziękowaniami za udział w konkursie.

Patronat honorowy i medialny

Patronatem honorowym konkurs objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki;
 • Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal;
 • Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie;
 • Starosta Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego.

Patronatem medialnym konkurs objął m.in. portal RRS24.net

Więcej informacji

Więcej informacji na stronach internetowych:

Szczegóły odnośnie konkursu, można znaleźć w Regulaminie ⬇

Jako jeden z patronatów medialny zapraszamy do udziału już dziś.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *