Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Emerytura rolnicza w pełnej wysokości

Na tę zmianę przepisów rolnicy czekali od dawna. Od 15 czerwca br. rolnik ma prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego. Rolnicy mogą pracować i jednocześnie otrzymywać swoją emeryturę rolniczą, tak samo, jak dzieje się to w przypadku emerytów pobierających świadczenie z ZUS. Rolnik emeryt nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego (jak miało to miejsce dotychczas), żeby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości.

Emerytom, którzy mieli zawieszoną wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej z powodu prowadzenia działalności rolniczej, KRUS wypłaci z urzędu świadczenia w pełnej wysokości w lipcowych terminach płatności. Przy wznowieniu wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej osobom, które ukończyły 75 lat, zostanie również z urzędu podjęta wypłata dodatku pielęgnacyjnego. Osobom takim ośrodki pomocy społecznej wstrzymają wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego. Działania prowadzone są z urzędu, więc nie wymagają od rolników składania wniosków.
Te i szereg innych korzystnych zmian wprowadziła Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. O zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ktora weszła w życie 15 czerwca 2022 r.

Materiał nadesłany: Barbara Traciak – Delegat Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Ropczycach.

Zdjęcie przykładowe pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *