Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Baza techniczna Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach jest rozbudowywana

Prowadzone są roboty budowlane przy inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach” . Zadanie realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji to: 2 492 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 212 716,06 zł.

Zakres inwestycji to m.in.:

  • Budowa budynku magazynowego (do magazynowania soli technicznej do utrzymania dróg)
  • Budowa miejsca składowania materiałów sypkich.
  • Częściowa rozbiórka i przebudowa istniejącego budynku magazynowo – warsztatowego.
  • Budowa instalacji kanalizacji deszczowej.
  • Rozbiórka istniejącego oświetlenia terenu.
  • Budowa nowego oświetlenia terenu.
  • Wykonanie nowych nawierzchni: 2 350 m2 (w tym: posadzka w obiekcie, miejsca składowania materiałów sypkich, dojścia, dojazdy, place manewrowe).

2 komentarze na temat “Baza techniczna Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach jest rozbudowywana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *